Info

 

Sommerhilsen 2020

*

Regler for utlån/leie av Nannestad bygdemuseums lokaler under Koronapandemien:
Les mer:

Gravregistrering i Nannestad. Alle kirkegårder i Nannestad er nå oppgradert. Siste ut er Bjørke
Oppgradert 10. Mai 2020

8. Mai 1945

Corona

Årsmelding Nannestad Historielag 2019

Årsrapport Nannestad Bygdemuseum 2019

 

 

 

 

 

Foter
 
© Nannestad Historielag 2006 - 2020
webansvarlig@nannestad-historielag.org