Info

 

Styret.

Hastebeskjed.

Nytt 12.03.2020

Styret i Nannestad Historielag  har besluttet at på grunn av situasjonen rundt korona viruset utsetter vi årsmøtet som var planlagt til 26. mars inntil videre. Ifølge vedtektene skal årsmøtet holdes innen utgangen av april, men i denne ekstraordinære situasjonen får vi bare følge med og se hvordan det utvikler seg. Årsmøtedokumenter legger vi ut 2 uker før årsmøtet.

Styret i Nannestad Bygdemuseum har besluttet at museet inntil videre holdes stengt på lørdager.

Historiske glimt som var planlagt til 30. mars  utsettes inntil videre.

Vi fortsetter arbeidet med planlegging av frigjøringsjubileet og Nannestadfestivalen, og jeg håper vi får gjennomført de planlagte aktivitetene innen rimelig tid. Vi vet jo ikke i dag hvor langvarig situasjonen med smitte av korona viruset blir,  vi får bare følge med på de anbefalinger som kommer. Vi vil ikke ta noen sjanser og bidra med arenaer for smittespredning.  I mellomtiden ber jeg alle våre medlemmer ta godt vare på seg selv.

Med vennlig hilsen
Berit Schei Hagen
Leder Nannestad Historielag


 

Vi viser til kommunelegens melding som  er sendt til alle lag og foreninger i Nannestad. 

Vi fortsetter planleggingen av aktivitetene våre, men er forberedt på at det kan bli nødvendig å utsette møter og andre planlagte arrangementer. 
I første omgang vil vi vurdere om årsmøtet 26. mars kan gjennomføres som planlagt, eller om det må utsettes.  
Alle endringer vil bli varslet i de vanlige kanalene våre, via mail, SMS og på hjemmeside og Facebook. 
I mellomtiden ber vi dere ta godt vare på dere selv, og være oppmerksomme på symptomer.

Med hilsen
Styret i Nannestad Historielag

Les mer her om skrivet fra kommunelegen   HER

 

 

 

 

 

Foter
 
© Nannestad Historielag 2006 - 2020
webansvarlig@nannestad-historielag.org