Nannestad Bygdemuseum

 

 

I samråd med kommuneoverlegen er det gitt klarsignal for å ta i bruk museets lokaler med noen restriksjoner.

Regler for utlån/leie av Nannestad bygdemuseums lokaler under Koronapandemien:

  • ·       Det er tillatt med 10 personer i henholdsvis møterommet og museumslokalet.
  • ·       Ansvarlig for lån/leie skal føre liste over deltakere - denne skal oppbevares i 14 dager med tanke på eventuell smittesporing.
  • ·       I henhold til smittevernregler skal det være 1 meters avstand mellom deltakerne.
  • ·       Det er ikke lov med matservering.
  • ·       Kaffe er tillatt, så sant vasking og/eller spriting av hender overholdes.
  • ·       Generelle smittevernregler som vasking, og/eller spriting av hender, samt å holde avstand MÅ overholdes. 

Ansvarlig for lån/ leie skal sørge for at smittevernregler følges.

 

 

 

Foter
 
© Nannestad Historielag 2006 - 2020
webansvarlig@nannestad-historielag.org