BJERKE SOGN
1. Skjennum - Kringler - Lauum

Bildene kan lastes ned til din egen PC, hvor du kan utvide til et større bilde enn det som er vist her

(Widerøes fotokode er angitt for hvert gårdsnavn/bilde)

AFM.W19677

 

Skjennum søndre

AFM.W19678

 

Skjennum

AFM.W19679

 

Kringler Vestre

AFM.W19680

 

Grinaker

AFM.W19682

 

Økri, Øsgran, Nestun, Gammlstuen, Arstun

AFM.W19683

 

Laumb

AFM.W19684

 

Breen

AFM.W19685

 

Økri fra øst mot vest

AFM.W19686

 

Økri, Søgarn

AFM.W110314

 

Breen med Dølen i forgrunnen

AFM.W110318

 

Breen med Dølen i forgrunnen

AFM.W110320

 

Laumb

AFM.W110321

 

Økri Gammelstuen og Arstun

AFM.W110322

 

Økri, Østgarn og Nesstun

AFM.W110323

 

Økri Søgarn

AFM.W110324

 

 ØkriSletta

AFM.W110325

 

Økri Nestutoppen

AFM.W110327

 

Økri, Østgarn og Nestun

AFM.W110328

 

Økri mot Sletta mot vest

AFM.W110330

 

 Kringlerdalen

AFM.W110331

 

 Skjennum

AFM.W110332

 

Kringler

AFM.W110333

 

Kringler

AFM.W110334

 

 Skjennum

Grinaker
   

 

 

 

27.12.2007