BJERKE SOGN - 4. Limset . Sørmoen

Bildene kan lastes ned til din egen PC, hvor du kan utvide til et større bilde enn det som er vist her

(Widerøes fotokode er angitt for hvert gårdsnavn/bilde)

AFM
W90137

Sundby

AFM
W90138

Nordbyvik

AFM
W90139

Limset

AFM
W90141

Sundby

AFM
W90144

Limset

AFM
W90149

Stensgard gamle skole

AFM
W90154

Stensgard

 

 

 

2.1.2008