HOLTER SOGN - 1. Eik - Erpestad - Hveim - Hylli

Bildene kan lastes ned til din egen PC, hvor du kan utvide til et større bilde enn det som er vist her

(Widerøes fotokode er angitt for hvert gårdsnavn/bilde)

 

AFM.
W19589
Holter kirke
AFM
W19607
Holter meieri
AFM
W19609
Holter
AFM
W19610

Holter

AFM
W19612
Hylli
AFM
W19613
Hveem
AFM
W19630
Eik
AFM
W19631

Eik

AFM
W19632

Erpestad

AFM
W77148
Eik
AFM
W77150

Midt Eik

 

AFM
W77151 Eik
AFM

W77152

Sør Eik

AFM
77158

Erpestad

Nordre

AFM

W77159

Erpestad søndre

AFM
W77160

Fagerli

AFM
W77161

Midt Eik

AFM
W77164 Hveim
AFM
W77165

Hveim

AFM
W77166

Søberg

   

 

2.1.2008