NANNESTAD SOGN
5. Lake - Nannestadbyen

Bildene kan lastes ned til din egen PC, hvor du kan utvide til et større bilde enn det som er vist her

(Widerøes fotokode er angitt for hvert gårdsnavn/bilde)

AFM. W19652

Kjonstad

AFM, W19653

Nannestad krk

AFM. W19654

Vestby

AFM. W77083

Nannestad

AFM. W77085

Nannestad

   

 

 

 

10.4.2008