NANNESTAD SOGN
7. Oya

Bildene kan lastes ned til din egen PC, hvor du kan utvide til et større bilde enn det som er vist her

(Widerøes fotokode er angitt for hvert gårdsnavn/bilde)

  AFM. W19614

Lyshaug

AFM. W19616

Ukkestadenga

AFM. W19617

Ukkestad Østre 39-1

AFM. W19618

I Oya

AFM. W19619

Ukkestadjordet

AFM. W19620

Ukkestad

AFM. W7711o

Ukustad

AFM. W77118

Ukustad

AFM. W77120
AFM. W77122

Vassenga

AFM. W77123

Ukustad

AFM. W77129

Vassenga

AFM. W77130

Vassenga

AFM. W77132

Ukustad

AFM. W77133

Ukustad

AFM. W77135

Ukustad Sletta

AFM. W77139

Ukustad

AFM. W77140

Ukustad

   
   

 

 

 

10.4.2008