Bygdespeilet var et attraktivt m

Bygdespeilet var et attraktivt magasin som ble utgitt av Nannestad kommune gjennom flere år, og

ble første gang utgitt i 1974.

ROB, eller  Reidar Otto Brovold, var faglig leder, og med seg hadde han et

ansvarlig redaksjonsutvalg.

Nannestad Historielag ved Bjørn Lundberg og Kjell Berglund har scannet og bearbeidet alle utgavene og lagt dem ut her.


Bildene er nå flyttet fra PICASAWEB til Google FOTO, som har bedre visning av bladet.


Nedenfor kan du følge linker til alle utgavene av 

(klikk på denne linken): BYGDESPEILET:


Dette er utgavene som alle husstandene gjennom noen år fikk tilsendt:

1974 Nr.1

1974 Nr.2

1975 Nr.1

1975 Nr.2

1976 Nr.1

1976 Nr.2

1976 Nr.3

1976 Nr.4

1977 Nr. 1 - februar

1977 Nr. 2 - mai

1977 Nr. 3 

1977 Nr. 4

1978 Nr.1

1979 Nr.2

1979 Nr.3

1979 Nr.4

1980 Nr.1

1981 Nr.2

1981 Nr.3

1981 Nr.4

1982 Nr.1

1982 Nr.2

1982 Nr.3

1982 Nr.4

1983 Nr.1

1983 Nr.2

1983 Nr.3

1983 Nr.4

1984 Nr.1

1984 Nr.2

1984 Nr.3

1984 Nr.4

1985 Nr.1

1985 Nr.2

1985 Nr.3

1985 Nr.4

1986 Nr.1

1986 Nr.2

1986 Nr.3

1986 Nr.4

1987 Nr.1

1987 Nr.2

1987 Nr.3

1987 Nr.4

1988 Nr.1

1988 Nr.2

1988 Nr.3

1988 Nr.4

1989 Nr.1

1989 Nr.2

1989 Nr.3

(1989 kun 3 nr dette året)

1990 Nr.1

1990 Nr.2

1990 Nr.3

1990 Nr.4

1991 Nr.1

1991 Nr.2

1991 Nr.3

1991 Nr.4

1991 Nr.5

1992 Nr.1

1992 Nr.2

1992 Nr.3

1992 Nr.4

1993 Nr.1

1993 Nr.2

1993 Nr.3

1993 Nr.4

1994 Nr.1

1994 Nr.2

1994 Nr.3

1994 Nr.4

1995 Nr.1

1995 Nr.2

1995 Nr.3

1995 Nr.4

1996 Nr.1

1996 Nr.2

1996 Nr.3

1996 Nr.4

(Står angitt feil årstall !)

1997 Nr.1

1997 Nr.2

1997 Nr.3

1997 Nr.4

1998 Nr.1

1998 Nr.2

1998 Nr.3

1998 Nr.4

1999 Nr.1

1999 Nr.2

1999 Nr.3

1999 Nr.4

2000 Nr.1

2000 Nr.2

2000 Nr.3

2000 Nr.4

2001 Nr.1

2001 Nr.2

2001 Nr.3

2001 Nr.4

___

Redigering av denne siden:

20.11.2013

Nannestad Historielag