Fra åpningen av Nannestad Museum

Nannestad Historielag