Om museet

NANNESTAD

BYGDEMUSEUM

Etter 12 års planlegging, fra den første ideen ble

unnfanget, åpnet Nannestad Bygdemuseum

offisielt sine utstillinger 8. mai 2007.

Dagen var ikke tilfeldig valgt da det samtidig ble åpnet

en temautstilling, Nannestad under 2. verdenskrig.


”Dette er en stor dag for oss i Nannestad, en dag jeg har

gledet meg til i mange år,

8. mai 2007 vil bli en dag mange vil huske”,  sier ordfører

Hans Fredrik Bang.

”Vi har slått to fluer i en smekk, vi har fått et flott

nytt bygg, med flere fasiliteter

og vi har kunnet ta i bruk den i mange år omdiskuterte

Møkkakjelleren.

i har fått et hus vi kan være stolte av, takket være en

sjenerøs gave fra Tore G. Solheim”,  sier Bang.

Museet er en gave fra en utflyttet Nannestadsokning, Tore

G. Solheim som for mange år siden fikk ideen

til et eget museum i hjembygda. ”Tanken er at de yngre skal

få kjennskap til historien for bygda si”, sier Solheim, s

om selv har bidratte med en mengde gjenstander av

forskjellige slag, og møbler og innredninger fra sin hjemgård

Grindaker i Bjerke sogn. Disse møblene er plassert i tre

rom som skal illustrere hvordan det så ut på gården.

I planleggings- og byggeperioden har spesielt Bosse Tangen

og Asbjørn Heiret arbeidet sammen med

Tore G. Solheim med ideer og fremdrift gjennom en

stiftelse, i samarbeide med Nannestad Historielag.

Arkitekt for museet har vært Gudmund Tangen.

Mange personer har stått på for å få museet og utstillinger

ferdig, men spesielt kan fremheves Leif Fredriksen,

Per Engh og Ola Bråthen.

Det er etablert noen faste utstillinger, blant annet

bygdedoktor Habberstads kontor og landhandler Størdals butikk.

Ved åpningen var også temautstillingen Nannestad under 2.

verdenskrig på plass. Med tilstedeværelse av

inviterte gjester og kommunalt styre og stell kunne

direktøren for Akershus Fylkesmuseum hilse og

gratulere med museet. ” Jeg er imponert over hva de har

fått til på så kort tid. Utstillingene er kjempeflotte.

Det er jo også unikt at enkeltpersoner vil gi en slik gave

til bygda si. Et flott initiativ. Finnes det flere slike som

Solheim er det bare å ta kontakt” avslutter Erlandsen.

Ansvarlige for krigsutstillingen er Asbjørn Heiret,

Ellen Lerberg og Tor Brynhildsen. Men også mange andre

støttespillere har vært viktige ved å låne ut

personlige gjenstander fra krigsårene.  Utstillingen skal

etter planen stå frem til november, hvor den vil

bli erstattet av andre tema.

Tilslutt kan nevnes Solheims ”Raritetshjørne” med mange

kjente og ukjente gjenstander som hans bror anskaffet.

Her kan du gjette på flere spesielle gjenstanders

bruksområder.

Referent ved åpningmøtet: Jan-Einar Moe, nest-leder

Nannestad Historielag

UTSTILLINGER:

Grindakerkroken

Dette er den faste

hoved utstillingen som er en ”replica” av hovedbygningen på Grindaker

gård i Bjerke sogn.

Møbler og inventar er alt sammen fra gården.

Helse i bygda

En av bygdas

legender var Dr. Habberstad som virket som lege for alle innbyggere gjennom

flere tiår.

Han hadde kontor

ikke langt fra museet og dette kontoret er gjenskapt med mye av utstyret

doktoren benyttet i

sin virksomhet.

Håndverk

Denne utstillingen

er under oppbygning

Kommunikasjon

Denne utstillingen

er under oppbygning

Nannestad fra

lufta og oldtidsfunn i bygda

Widerøe

flyveselskap fotograferte store deler av Norge fra lufta på slutten av 40 tallet

og på 50 tallet.

Et lite utvalg av

disse bildene, av typisk Nannestad landskap, gårder, kirker og hus er hengt opp.

De siste 10 år er

det gjort flere store utgravinger i forbindelse med nybygging, og resultatene

fra disse

viser funn fra

folkevandringstid (5-600 tallet). Rester er funnet etter store hus og mange års

bosetting.

Bilder og tekst vil

senere orientere om funnene.

Landhandel

I Nannestad var det

mange små butikker. En av disse landhandler som holdt ut lenge var B.Størdal i

Maura.

Inventar og

handelsvarer fra butikken er satt opp bak disken.

2. Verdenskrig

Med nærheten til

Gardermoen og andre store militærforlegninger var det stor tysk aktivitet under

krigen.

Motstandsarbeide

var også utbredt i bygda. En utstilling er laget for dette, med artikler, våpen,

klær, og mye annet.

Nannestad Historielag