Utstillingen Nannestad under and

Nannestad Historielag

Utstillingen Nannestad under andre verdenskrig

8. mai 2007 åpnet Nannestad bygdemuseum utstillingen "Nannestad under andre verdenskrig". Utstillingen viser livet i Nannestad i årene 1940–1945, sett fra flere sider. Vi har retta oppmerksomheta mot både dagliglivet og mer turbulente tildragelser.

Utstillingen presenterer rasjoneringskort, erstatningsvarer, sosialt samvær og skolegang, men også mer dramatiske hendelser som razziaen i oktober 1944.


Tyskerne var da på jakt etter engelsk fallskjermp. 9. april 1940 ankom tyske tropper Norge, og Quisling og hans regjering tok makta. Det var ikke mange og langvarige krigshandlinger i Norge, og Nannestad var så å si uberørt av krigshandlingene.


Likevel har vi i utstillingen valgt å vise gjenstander fra sjølve krigen.


Det nye regimets tilstedeværelse ble tydelig også i Nannestad, og mange kjente krigen på kroppen. 9. april 1940 ble flere utkommandert til Gardermoen av rittmester Arthur Qvist, men mange stakk av så snart de så sitt snitt, da de så hvor hen det bar. Qvist fikk i landssvikoppgjøret etter krigen 10 års fengsel, i hovedsak for at han var kommandør i Den norske legion 1941–1943. Også lærere i Nannestad, Ole Ruud og Johan Rustad (seinere Ryddingstad), fikk erfare det nye regimet. Ryddingstad var også områdesjef for hjemmestyrkene.

Nannestad bygdemuseum har fått låne en rekke gjenstander fra privatpersoner, noe vi setter stor pris på! B-såpe, stengun, identitetskort, fallskjermsilke, armbind fra hjemmestyrkene og håndarbeid utført av russiske krigsfanger er noe av det du kan se på Nannestad bygdemuseum i sommer. Faglig ansvarlige for utstillingen er Thor Brynhildsen, Lars Jahr, Asbjørn Heiret og Ellen Lerberg


31.5.2007