NHL

 

 

 

 

 


NHL

De 4 kirkegårdene i Nannestad

    De som har gått bort de siste årene, og fram til nå, er registrert fra Avisene i en base her.
    Dette er for de som forsker på slekt, og ikke bor i nærheten.
 

 

 

© COPYRIGHT Nannestad Historielag

Teiealleen 11, 2030 Nannestad

post@nannestad-historielag.org

+47) 905 52 747
Start den 13. Januar 2023
   

Besøkende: 202